Råge regulering

 

Foreningen, arbejder på at få arealer til rågeregulering

 

For at komme på regulering, eller har man et areal, hvor man ønsker at foreningen kommer og regulere.

kontakt Søren Kristensen, jagttegn.aarslevjagtforening@gmail.com

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/