Bestyrelse

Formand: Martin Petersen

Næstformand: Kaj Rasmussen

Kasserer: Lene Fisker

Protokolfører: Pia Sletved

Bestyrelsesmedlem: Mie Puggaard Thielke

Bestyrelsesmedlem: Henrik Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Mogens Andersen Skræp

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/