Du er her. Årslev jagtforening > Nyheder > Generalforsamling 2020

Generalforsamling

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020.

 

Fredag d. 21. februar 2020 kl. 19.00

I Skydehuset Kirkevej 14. Sdr. Nærå.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Godkendelse af regnskab.

 

4. Indkomne forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

   

7. Valg af to suppleanter.

 

8. Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrolsuppleant.

 

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

Årslev Jagtforening.  

 

 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen kommer der muligvis en overraskelse

 

Foreningen vil være vært med en gang smørebrød, derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding til: Poul Erik Kristensen tlf. 50 71 52 57 eller mail til kasserer@aarslevjagtforening.dk

 

Vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til kassereren på tlf. eller mail.

____________________________

 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke alle firmaer og forretningsdrivende for den støtte I yder Årslev Jagtforening i form af sponsorater til vores blad og hjemmeside.

M.v.h.

Bestyrelsen

Årslev Jagtforening